Erakliendile

Autokooli lõpetamisel tekib paljudel küsimus, kas minu ettevalmistus auto juhtimisõiguse saamiseks on piisav ningkas ma olen valmis juhiloa saamiseks nõutavat sõidueksamit edukalt sooritama?

Kui sa soovid saada erapooletut ja professionaalset hinnangut autokoolis õpitule, siis on sul suurepärane võimalus pingevabalt testida oma liiklusalaseid oskusi Sõidueksamikeskuses.  Selleks registreeri end sõidueksamile ja sa saad objektiivse ja põhjaliku tagasiside oma sõiduoskuse kohta.

Meie keskuses läbitud sõidueksam annab sulle põhjaliku ülevaate sinu ettevalmistusest autokoolis. Sõidueksam toimub meeldivas ja asjalikus õhkkonnas suurte kogemustega eksamineerija juuresolekul. Sõidueksami lõppedes saad ka ise aktiivselt osaleda oma oskuste hindamisel, kus koos eksamineerijaga arutate, analüüsite ja hindate äsja toimunud sõidueksamit. Selle tulemusena saad sa teada oma tugevatest külgedest juhina ning samuti ka veel arendamist ja harjutamist vajavatest elementidest, kui neid on.

Pärast sõidueksami läbimist oled sa teinud kõik endast oleneva, et sinust saaks vastutustundlik ja hea ettevalmistusega ohutu juht.

 

MTÜ Sõidueksamikeskuse Tallinna piirkond ootab oma meeskonda eksamineerijat.
Oled sobiv kandidaat, kui sul on kehtiv mootorsõidukijuhi õpetaja kutse (vähemalt B-kat) ja eelnev töökogemus mootorsõidukijuhi õpetajana ning väga hea eneseväljendus- ja suhtlemisoskus. Lisaks eesti keele valdamisele on oluline ka vene keele oskus ning kasuks tuleb ka inglise keel.

Täiendav info: helista tel 5109139, Toivo Kangur või kirjuta toivo.kangur@eksamikeskus.ee

 

Autokoolidele

Hakka koostööpartneriks

Autokooli õpetaja ja õpilase vahel tekivad mõnikord eriarvamused sõiduoskuste hindamisel. Nüüd on võimalus õpilase sõiduoskust testida autokoolist sõltumatult, täiesti erapooletu hindaja juures.

Hakka meie koostööpartneriks ning tõsta oma usaldusväärsust klientide ees, lastes anda erapooletu hinnang oma õpilase ettevalmistusele MTÜ Sõidueksamikeskusel.

Koostööpartnerid saavad oma parimaid õpetajaid ka ise esitada MTÜ Sõidueksamikeskuse hindajateks-eksamineerijateks.

Meie eesmärk on tagada eksamite sõltumatus ning objektiivsus.

Liitumissoovist kirjuta aadressil: info@eksamikeskus.ee

Täiendav info: tel +372 5109139 või toivo.kangur@eksamikeskus.ee

Panel 1

KKK

Soovin registreeruda eksamile eraisikuna, kuidas pean käituma?
Vastav registreerimise moodul on veel arendusjärgus ning eraisikuna hetkel sõidueksamile registreerida ei saa.

Kui pikk on sõidueksam?
Sõidueksami kestus liikluses on 45-60 minutit, millele lisandub veel 10-12 minutit auto ohutuse kontrolli ja eksami sissejuhatava osa läbiviimiseks (eksami sisu tutvustus ja hindamise põhimõtted) ning 10-15 minutit sõidueksami hindamiseks ja kokkuvõtte tegemiseks (tagasiside, analüüs, nõustamine). Seega kestab kogu sõidueksam ca 80 minutit.

Kuidas toimub koostööpartneriga arveldamine?
Koostööpartnerile esitatakse arve sooritatud eksamite eest.

Kas koostööpartneri eksamineerija võib võtta vastu oma õpilase sõidueksamit?
Ei või. Soovime luua eksamineeritavale võimalikult sarnase olukorra riikliku sõidueksamiga – tagada erapooletu ja objektiivne hinnang ning sõltumatus koolitajast.

Miks peaks autokool hakkama MTÜ Sõidueksamikeskuse koostööpartneriks?
Autokoolile annab see võimaluse saada objektiivset tagasisidet oma õpilaste ettevalmistuse osas ning seeläbi parandada õpetamise ja õppimise meetodeid. Vähenevad eriarvamused õpilastega, kus õpilane leiab, et on valmis autokooli lõpetama, aga õpetaja mitte. Seeläbi suureneb usaldus ja positiivse tagasiside osakaal autokoolile.

Lisaks avaneb autokooli õpetajal võimalus ise kandideerida MTÜ Sõidueksamikeskuse eksamineerija kohale, et hinnata teiste koolitajate õpilaste ettevalmistust. Viimane aitab parandada noore juhikandidaadi ettevalmistuse taset autokoolis ja vastutuse võtmist oma õpingute eest.

Miks on mulle kasulik sõidueksami sooritamine MTÜ Sõidueksamikeskuses enne, kui lähen riiklikku sõidueksamit tegema?
Sõidueksami sooritamine aitab:

  • saada kogenud eksamineerijalt professionaalset tagasisidet juhi ettevalmistuse taseme kohta, et seejärel saaksid otsustada, kas minna kohe riiklikule sõidueksamile või peaksid saama veel täiendavat sõidupraktikat;
  • saada täielikku ülevaadet ja praktilist kogemust sõidueksami läbiviimise, sisu ja hindamise kohta, mis aitab kaasa riikliku eksami edukale sooritamisele;
  • tõsta juhi ettevalmistuse taset ja kvaliteeti;
  • tõsta juhi enesehinnangut, sest eksami kogemus annab sulle nii olulise ning vajaliku kindlustunde enne riiklikku sõidueksamit.

Panel 2

Kontakt

MTÜ Sõidueksamikeskus

Riia 10, Tartu

Registrikood: 80400446

a/a EE142200221064704134

E-post: info@eksamikeskus.ee

Telefon: +37259820671

Projektijuht Toivo Kangur

E-post: toivo.kangur@eksamikeskus.ee

Telefon: +3725109139

Panel 3

Logi sisse / registreeri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel 4 Placeholder