Teenused

SÕIDUEKSAM

B-kategooria autojuhi sõidueksami läbiviimine kogenud eksamineerija juuresolekul. Sõidueksamile on oodatud eelkõige autokoolide lõpetajad, kes tahavad oma sõiduoskusi proovile panna erapooletu ja autokoolist sõltumatu hindaja juures.

Sõidueksamil hinnatakse juhi ohutust ja riske vältivat käitumist, liikluses toimetulekut, sõiduki  valitsemist ja käsitsemist, teiste liiklejatega arvestamist ning juhi vastutustundlikkust.

Meie keskuses läbitud sõidueksam annab sulle põhjaliku ülevaate sinu ettevalmistusest autokoolis. Sõidueksam toimub meeldivas ja asjalikus õhkkonnas suurte kogemustega eksamineerija juuresolekul. Sõidueksami lõppedes saad ka ise aktiivselt osaleda oma oskuste hindamisel, kus koos eksamineerijaga arutate, analüüsite ja hindate äsja toimunud sõidueksamit. Selle tulemusena saad sa teada oma tugevatest külgedest juhina ning samuti ka veel arendamist ja harjutamist vajavatest elementidest, kui neid on. Sõidueksam toimub nii asulavälistel teedel, kus sõidukiirused on
suuremad ning erineva liiklustihedusega asulateedel. Sõidueksam liikluses kestab vähemalt 45 minutit, millele lisandub veel aeg (ca 15 min) sissejuhatuse ja kokkuvõtte (tagasiside, hindamine) tegemiseks.

Hetkel toimub sõidueksamite läbiviimine ainult MTÜ Sõidueksamikeskuse koostööpartneritele.

Lugupeetud autokooli esindaja, hakka meie koostööpartneriks!

Võta meiega ühendust helistades telefoninumbrile +372 59820671 või saada e-kiri aadressile: info@eksamikeskus.ee

Projektijuht: Toivo Kangur (tel +372 5109139; e-post: toivo.kangur@eksamikeskus.ee)

 

Kuidas sõidueksamit edukalt sooritada?

Konsultatsioon ja nõustamine (edaspidi koolitus) teemal „Kuidas sõidueksamit edukalt sooritada“

Pakume personaalset abi liikluseksamiteks valmistumisel ning samuti eksamiteks vajalikke teadmisi ja oskusi, et liikluseksamid õnnestuksid hästi.

Teemad:

  • juhi koolitus ja sõidupraktika;
  • eksamiks valmistumine;
  • keskendumine;
  • eksamiärevus ja -hirm;
  • enesehinnang ja motivatsioon;
  • eksamineerija roll ja tegevus sõidueksami ajal;
  • ülevaade sõidueksami sisust ja eksami läbiviimisest;
  • sõidueksami hindamine ja tagasiside andmine;
  • sõidueksami näitlikustamine reaalses liikluses (sõitmine ühel võimalikul eksamimarsruudil), kus koolitaja on ise juhi rollis ja annab põhjaliku ülevaate eksamil toimuvast.

Koolitus annab põhjaliku ülevaate sõidueksamil kehtivatest nõuetest ja eksamil toimuvast, mis aitab koolitusel osalejal motiveeritult vastu minna riiklikule sõidueksamile.

Koolituse kestvus: 2×45 min. Koolituse teises pooles toimub sõidueksami näitlikustamine reaalses liikluses.

Koolituse viib läbi Toivo Kangur, kellel on pikaajaline kogemus mootorsõidukijuhi eksamineerimise valdkonna juhina Maanteeametis ning samuti koolitajana nii liikluse kui ka psühholoogia valdkondades. Toivo Kangur omab mootorsõidukijuhi õpetaja ja eksamineerija kvalifikatsiooni ning hariduselt on ta psühholoog.

Koolitusel osalemiseks palun võta meiega ühendust: tel 5109139; e-post: toivo.kangur@eksamikeskus.ee

Koolituse hind: 60 € (individuaalne koolitus ühele inimesele)

30€ (grupi suurus kuni 3 inimest)