Teenused

SÕIDUEKSAM

B-kategooria autojuhi sõidueksami läbiviimine kogenud eksamineerija juuresolekul. Sõidueksamile on oodatud eelkõige autokoolide lõpetajad, kes tahavad oma sõiduoskusi proovile panna erapooletu ja autokoolist sõltumatu hindaja juures enne riiklikku sõidueksamit Maanteeametis.

Sõidueksamikeskuses sooritatud sõidueksam annab eksamineeritavale täpselt samasuguse kogemuse nagu päris ehk riiklik sõidueksam Maanteeametis. Sõidueksami kestvus, sisu ja läbiviimine vastab riiklikule sõidueksamile kehtestatud nõuetele ning sõidueksami viib läbi kogenud, usaldusväärne ja erapooletu eksamineerija. Sõidueksam annab sulle hea enesetunde enne riiklikku sõidueksamit, sest sa oled juba tuttav kogu eksami hindamise ja läbiviimise protsessiga ning kõik see on toimunud meeldivas ja pingevabas õhkkonnas professionaalse eksamineerija juuresolekul. Eksami lõppedes saad eksamineerijalt tagasisidet oma tegelike juhioskuste kohta, mis sisaldab nii sinu tugevaid külgi ja hästi omandatud juhioskusi kui ka nõuandeid selle kohta, milliseid sõiduelemente tuleks sul veel lihvida või harjutada.

Hetkel toimub sõidueksamite läbiviimine ainult MTÜ Sõidueksamikeskuse koostööpartneritele.

Lugupeetud autokooli esindaja, hakka meie koostööpartneriks!

Võta meiega ühendust helistades telefoninumbrile +372 59820671 või saada e-kiri aadressile: info@eksamikeskus.ee

Projektijuht: Toivo Kangur (tel +372 5109139; e-post: toivo.kangur@eksamikeskus.ee)

 

Kuidas sõidueksamit edukalt sooritada?

Konsultatsioon ja nõustamine (edaspidi koolitus) teemal „Kuidas sõidueksamit edukalt sooritada“

Pakume personaalset abi liikluseksamiteks valmistumisel ning samuti eksamiteks vajalikke teadmisi ja oskusi, et liikluseksamid õnnestuksid hästi.

Teemad:

  • juhi koolitus ja sõidupraktika;
  • eksamiks valmistumine;
  • keskendumine;
  • eksamiärevus ja -hirm;
  • enesehinnang ja motivatsioon;
  • eksamineerija roll ja tegevus sõidueksami ajal;
  • ülevaade sõidueksami sisust ja eksami läbiviimisest;
  • sõidueksami hindamine ja tagasiside andmine;
  • sõidueksami näitlikustamine reaalses liikluses (sõitmine ühel võimalikul eksamimarsruudil), kus koolitaja on ise juhi rollis ja annab põhjaliku ülevaate eksamil toimuvast.

Koolitus annab põhjaliku ülevaate sõidueksamil kehtivatest nõuetest ja eksamil toimuvast, mis aitab koolitusel osalejal motiveeritult vastu minna riiklikule sõidueksamile.

Koolituse kestvus: 2×45 min. Koolituse teises pooles toimub sõidueksami näitlikustamine reaalses liikluses.

Koolituse viib läbi Toivo Kangur, kellel on pikaajaline kogemus mootorsõidukijuhi eksamineerimise valdkonna juhina Maanteeametis ning samuti koolitajana nii liikluse kui ka psühholoogia valdkondades. Toivo Kangur omab mootorsõidukijuhi õpetaja ja eksamineerija kvalifikatsiooni ning hariduselt on ta psühholoog.

Koolitusel osalemiseks palun võta meiega ühendust: tel 5109139; e-post: toivo.kangur@eksamikeskus.ee

Koolituse hind: 60 € (individuaalne koolitus ühele inimesele)

30€ (grupi suurus kuni 3 inimest)