Erakliendile

Autokooli lõpetamisel tekib paljudel küsimus, kas minu ettevalmistus auto juhtimisõiguse saamiseks on piisav ningkas ma olen valmis juhiloa saamiseks nõutavat sõidueksamit edukalt sooritama?

Kui sa soovid saada erapooletut ja professionaalset hinnangut autokoolis õpitule, siis on sul suurepärane võimalus pingevabalt testida oma liiklusalaseid oskusi Sõidueksamikeskuses.  Selleks registreeri end sõidueksamile ja sa saad objektiivse ja põhjaliku tagasiside oma sõiduoskuse kohta.

Meie keskuses läbitud sõidueksam annab sulle põhjaliku ülevaate sinu ettevalmistusest autokoolis. Sõidueksam toimub meeldivas ja asjalikus õhkkonnas suurte kogemustega eksamineerija juuresolekul. Sõidueksami lõppedes saad ka ise aktiivselt osaleda oma oskuste hindamisel, kus koos eksamineerijaga arutate, analüüsite ja hindate äsja toimunud sõidueksamit. Selle tulemusena saad sa teada oma tugevatest külgedest juhina ning samuti ka veel arendamist ja harjutamist vajavatest elementidest, kui neid on.

Pärast sõidueksami läbimist oled sa teinud kõik endast oleneva, et sinust saaks vastutustundlik ja hea ettevalmistusega ohutu juht.

Autokoolidele

Hakka koostööpartneriks

Autokooli õpetaja ja õpilase vahel tekivad mõnikord eriarvamused sõiduoskuste hindamisel. Nüüd on võimalus õpilase sõiduoskust testida autokoolist sõltumatult, täiesti erapooletu hindaja juures.

Hakka meie koostööpartneriks ning tõsta oma usaldusväärsust klientide ees, lastes anda erapooletu hinnang oma õpilase ettevalmistusele MTÜ Sõidueksamikeskusel.

Koostööpartnerid saavad oma parimaid õpetajaid ka ise esitada MTÜ Sõidueksamikeskuse hindajateks-eksamineerijateks.

Meie eesmärk on tagada eksamite sõltumatus ning objektiivsus.

Liitumissoovist kirjuta aadressil: info@eksamikeskus.ee

Täiendav info:

Pressiteade
1. aprill 2021

Riik annab sõidueksamite korraldamise erakätesse

Valitsus otsustas tänasel istungil anda erakätesse sõidueksamite korraldamise, millega lahendatakse juba pikka aega kestnud kriis, kus juhiloa taotlejad peavad riigieksamile pääsemist ootama kuni neli kuud. Järjekordade tõttu on juba tekkinud must turg, kus eksamite aegu müüakse koguni 500 euro eest.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles valitsuse pressikonverentsil, et otsus kutsuda erasektor riigile appi ja lahutada Maanteeamet sõidueksamite korraldamisest on lõplik. “Me oleme jõudnud nii kaugele, et see lahkuminek võiks olla sõbralik, mitte lõppeda arbitraažis. Kui lahkuminek on sõbralik, siis tähendab see reeglina seda, et mõlemad pooled on tingimustega rahul. Ma väga loodan, et need mõistlikud tingimused, milles tänaseks on eelkokkulepe saavutatud, ka kinnitatakse,” lausus Aas pressikonverentsil.

Ministri määrusega loodi Maanteeameti eksamiosakonna erastamiseks ajutine komisjon, mille juhiks määrati staažikas liiklusjurist ja vandeadvokaat Indrek Sirk. “Meil on kaks kriitilise tähtsusega ülesannet. Esiteks tuleb meil kiirkorras lahendada järjekorrakriis. Selleks otsustasime, et juhilubade omandamise vanuse alampiir tõuseb ajutiselt 20 eluaasta peale. Samuti viisime sisse muudatuse, millega kõik, kes kukuvad sellel aastal läbi oma esimese riigieksami, pääsevad soovi korral korduseksamile juba 1 kuu pärast. Teiseks on meie ülesanne korraldada võimalikult kiiresti riigi ülesannete sujuv üle andmine erasektorile,” selgitas Sirk.

Uudistele teadaolevalt on riik valinud erasektorist ka sobiva partneri. Selleks on Sõidueksamikeskus, mis on paralleelselt riigiga tegutsenud juba ligi viis aastat ning välja arendanud oma tugevad keskused üle Eesti. Sõidueksamikeskus pakub täna teenust autokoolidele, kus sõltumatu eksamineerija viib läbi analoogse või isegi põhjalikuma eksami, kui seda tehakse täna riiklikul sõidueksamil.

Sõidueksamikeskuse asutaja liige Tarmo Saluse sõnul suudavad nad riiki kindlasti aidata, sest juba praegu võtab keskus vastu 5000 eksamit aastas, kuid erastamise järel on nad võimelised kvaliteetselt ära tegema 15 korda suurema mahu. “Ma ei näe selles mingit probleemi. Eksamite vastuvõtmist saame ju võrrelda sõidutunni läbi viimisega. Eesti suurimas autokoolis OÜ Autosõit viidi aastal 2020 läbi ca 85 000 sõidutundi – trend näitab, et sellel aastal kasvab see veelgi. See on ligi kolm korda rohkem, kui Maanteeameti võttis eksameid vastu eelmisel aastal,” lisas Salus.

Miks niivõrd pikad järjekorrad suhteliselt kopsakaga riigilõivuga teenuse osutamisel on tekkinud Sirk täna veel vastata ei osanud ja lausus: „Erastamiskomisjon kindlasti teeb veel ka analüüsi, miks era- ja riigisektori võimekuse vahel olid nii suured käärid ehk miks lasti eksamijärjekordadel üldse tekkida. Teisalt on meil hea meel, et see aastaid kestnud probleem näib nüüd lahenevat. Esimene hulk inimesi läheb Sõidueksamikeskusesse eksameid andma juba mais ja juulist alates on sõidueksamite üleandmine erasektorile lõpetatud,” lausus Sirk.

Tänane, 1. aprilli valitsuse otsus on hea uudis uutele juhikanditaatidele – lõpuks ometi ei ole vaja tsiklilubade tegemisel oodata sügise saabumist või otsida aegu sadade kilomeetrite tagant teisest linnast, et eksam niigi lühikesel hooajal tehtud saaks.
Rõõmustagem – tänavune suvi tuleb teisti!

Uudislõik tänase valitsuse otsuse kohta:

Lisatud fotod Sõidueksamikeskuse sõidukitest.

Täiendav info:

Indrek Madar
juhatuse liige
OÜ Autosõit
+372 5018728
https://autosoit.ee
https://facebook.com/Autosõit

Panel 1

KKK

Soovin registreeruda eksamile eraisikuna, kuidas pean käituma?
Palun täitke nõutavad väljad alammenüüs: LOGI SISSE / REGISTREERI-> REGISTREERU ning Teiega võetakse kolme päeva jooksul ühendust, et täpsustada sõidueksami kuupäev ja kellaaeg ning eksami alustamise koht..

Kui pikk on sõidueksam?
Sõidueksami kestus liikluses on 45-60 minutit, millele lisandub veel 10-12 minutit auto ohutuse kontrolli ja eksami sissejuhatava osa läbiviimiseks (eksami sisu tutvustus ja hindamise põhimõtted) ning 10-15 minutit sõidueksami hindamiseks ja kokkuvõtte tegemiseks (tagasiside, analüüs, nõustamine). Seega kestab kogu sõidueksam ca 80 minutit.

Kuidas toimub koostööpartneriga arveldamine?
Koostööpartnerile esitatakse arve sooritatud eksamite eest.

Kas koostööpartneri eksamineerija võib võtta vastu oma õpilase sõidueksamit?
Ei või. Soovime luua eksamineeritavale võimalikult sarnase olukorra riikliku sõidueksamiga – tagada erapooletu ja objektiivne hinnang ning sõltumatus koolitajast.

Miks peaks autokool hakkama MTÜ Sõidueksamikeskuse koostööpartneriks?
Autokoolile annab see võimaluse saada objektiivset tagasisidet oma õpilaste ettevalmistuse osas ning seeläbi parandada õpetamise ja õppimise meetodeid. Vähenevad eriarvamused õpilastega, kus õpilane leiab, et on valmis autokooli lõpetama, aga õpetaja mitte. Seeläbi suureneb usaldus ja positiivse tagasiside osakaal autokoolile.

Lisaks avaneb autokooli õpetajal võimalus ise kandideerida MTÜ Sõidueksamikeskuse eksamineerija kohale, et hinnata teiste koolitajate õpilaste ettevalmistust. Viimane aitab parandada noore juhikandidaadi ettevalmistuse taset autokoolis ja vastutuse võtmist oma õpingute eest.

Miks on mulle kasulik sõidueksami sooritamine MTÜ Sõidueksamikeskuses enne, kui lähen riiklikku sõidueksamit tegema?
Sõidueksami sooritamine aitab:

  • saada kogenud eksamineerijalt professionaalset tagasisidet juhi ettevalmistuse taseme kohta, et seejärel saaksid otsustada, kas minna kohe riiklikule sõidueksamile või peaksid saama veel täiendavat sõidupraktikat;
  • saada täielikku ülevaadet ja praktilist kogemust sõidueksami läbiviimise, sisu ja hindamise kohta, mis aitab kaasa riikliku eksami edukale sooritamisele;
  • tõsta juhi ettevalmistuse taset ja kvaliteeti;
  • tõsta juhi enesehinnangut, sest eksami kogemus annab sulle nii olulise ning vajaliku kindlustunde enne riiklikku sõidueksamit.

Panel 2

Kontakt

MTÜ Sõidueksamikeskus

Riia 10, Tartu

Registrikood: 80400446

a/a EE142200221064704134

E-post: info@eksamikeskus.ee

Telefon:

Projektijuht

E-post:

Telefon:

Panel 3

Logi sisse / registreeri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel 4 Placeholder