KKK

Soovin registreeruda eksamile eraisikuna, kuidas pean käituma?
Palun täitke nõutavad väljad alammenüüs: LOGI SISSE / REGISTREERI-> REGISTREERU ning Teiega võetakse kolme päeva jooksul ühendust, et täpsustada sõidueksami kuupäev ja kellaaeg ning eksami alustamise koht..

Kui pikk on sõidueksam?
Sõidueksami kestus liikluses on 45-60 minutit, millele lisandub veel 10-12 minutit auto ohutuse kontrolli ja eksami sissejuhatava osa läbiviimiseks (eksami sisu tutvustus ja hindamise põhimõtted) ning 10-15 minutit sõidueksami hindamiseks ja kokkuvõtte tegemiseks (tagasiside, analüüs, nõustamine). Seega kestab kogu sõidueksam ca 80 minutit.

Kuidas toimub koostööpartneriga arveldamine?
Koostööpartnerile esitatakse arve sooritatud eksamite eest.

Kas koostööpartneri eksamineerija võib võtta vastu oma õpilase sõidueksamit?
Ei või. Soovime luua eksamineeritavale võimalikult sarnase olukorra riikliku sõidueksamiga – tagada erapooletu ja objektiivne hinnang ning sõltumatus koolitajast.

Miks peaks autokool hakkama MTÜ Sõidueksamikeskuse koostööpartneriks?
Autokoolile annab see võimaluse saada objektiivset tagasisidet oma õpilaste ettevalmistuse osas ning seeläbi parandada õpetamise ja õppimise meetodeid. Vähenevad eriarvamused õpilastega, kus õpilane leiab, et on valmis autokooli lõpetama, aga õpetaja mitte. Seeläbi suureneb usaldus ja positiivse tagasiside osakaal autokoolile.

Lisaks avaneb autokooli õpetajal võimalus ise kandideerida MTÜ Sõidueksamikeskuse eksamineerija kohale, et hinnata teiste koolitajate õpilaste ettevalmistust. Viimane aitab parandada noore juhikandidaadi ettevalmistuse taset autokoolis ja vastutuse võtmist oma õpingute eest.

Miks on mulle kasulik sõidueksami sooritamine MTÜ Sõidueksamikeskuses enne, kui lähen riiklikku sõidueksamit tegema?
Sõidueksami sooritamine aitab:

  • saada kogenud eksamineerijalt professionaalset tagasisidet juhi ettevalmistuse taseme kohta, et seejärel saaksid otsustada, kas minna kohe riiklikule sõidueksamile või peaksid saama veel täiendavat sõidupraktikat;
  • saada täielikku ülevaadet ja praktilist kogemust sõidueksami läbiviimise, sisu ja hindamise kohta, mis aitab kaasa riikliku eksami edukale sooritamisele;
  • tõsta juhi ettevalmistuse taset ja kvaliteeti;
  • tõsta juhi enesehinnangut, sest eksami kogemus annab sulle nii olulise ning vajaliku kindlustunde enne riiklikku sõidueksamit.